Werkgebieden pantar
Pantar
Werkgebieden pantar
Werkgebieden pantar

Organisatie

Pantar is het grootste sociaal ontwikkelbedrijf in de regio Amsterdam en Diemen. Wij geloven dat iedereen talenten bezit om te kunnen werken. Aan ruim 3000 collega’s met een arbeidsbeperking bieden wij werk, begeleiding en veel aandacht voor hun ontwikkeling.

Waarde in werk creëren

Bij Pantar creëren wij waarde in werk. We helpen mensen hun eigenwaarde te vergroten en leveren maatschappelijke waarde door mensen op te vangen die zonder deze leer- en werkplek buiten de boot dreigen te vallen. Omdat ons werk betaald werk is leveren onze medewerkers bovendien economische waarde. Werk waar inkomen en waardering tegenover staat.

Waarde in werk creëren

Bij Pantar  creëren wij waarde in werk. We helpen mensen hun eigenwaarde te vergroten en leveren maatschappelijke waarde door mensen op te vangen die zonder deze leer- en werkplek buiten de boot dreigen te vallen. Omdat ons werk betaald werk is leveren onze medewerkers bovendien economische waarde. Werk waar inkomen een waardering tegenover staat.

Begeleiden

Wij zorgen voor passend werk voor mensen voor wie de stap naar de arbeidsmarkt groot is. Vanwege een beperking, of bijvoorbeeld omdat men lange tijd niet heeft gewerkt. Bij ons staat de ontwikkeling van mensen centraal: op onze eigen werkplekken en bij werkgevers die met ons samenwerken. Samen zorgen we voor werkplezier én mogelijkheden om de stap naar de reguliere arbeidsmarkt te zetten. Als dat niet lukt zorgen wij voor een werkplek waar mensen elke dag met plezier naartoe kunnen komen.

Ontwikkelen

Wij geloven dat iedereen talent bezit om te kunnen werken. Bij ons kunnen medewerkers ontdekken welk werk voor hen passend is. Met wat geleerd wordt, hebben ze meer kansen op de arbeidsmarkt. We ontwikkelen talent en bepalen in overleg met ieder de beste route naar passend werk. Bijvoorbeeld uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt na een ontwikkelbaan bij Pantar.

Werken aan inclusie

Waardevol werk zorgt voor eigenwaarde. Onze medewerkers zetten zich elke dag in voor onze klanten en leveren zo een belangrijke maatschappelijke én economische waarde voor de regio. Bedrijven en organisaties die met ons samenwerken vinden sociaal ondernemen belangrijk. Met hun opdrachten scheppen we betere kansen op de arbeidsmarkt voor onze medewerkers. Samen werken we aan een inclusieve samenleving.

Groot netwerk, veel diversiteit

Pantar heeft een groot netwerk van mensen en kennis, grote diversiteit in werkzaamheden in vijf verschillende marktsectoren en bijzondere ondersteunende middelen, zoals onze Pantar Ontwikkel Methodiek (POM). Met dertig jaar ervaring hebben we veel expertise en een infrastructuur opgebouwd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol te begeleiden en te helpen ontwikkelen.

Sociaal Werkkoepel

Pantar werkt in de Sociaal Werkkoepel intensief  samen met gemeenten Amsterdam en Diemen, praktijkscholen, UWV, zorgorganisaties en social firms in Amsterdam. Zo kunnen we onze medewerkers en stagiaires maatwerk en de juiste ontwikkeling bieden, welke achtergrond of beperking iemand ook heeft.

Meer weten over Pantar?